Mina böcker

Mina böcker

Kodex: Boken i medeltidens Sverige (Lund: Mediehistoriskt arkiv, 2022)

En handbok om boken som artefakt och kulturföremål under svensk medeltid. Boken kan laddas ned fritt på nätet: https://doi.org/10.54292/b1vc20oock

En biografi om en bok. Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Redaktör tillsammans med Janken Myrdal (Stockholm: Vitterhetsakademien, 2020)

En bokhistorisk och objektbiografisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Läs mer

 

Bortom bergen bor ock folk. Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2016)

Utställningskatalog från Kungliga biblioteket om Erik Dahlbergh och Suecia antiqua et hodierna. Läs mer

Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige. Tillsammans med Börje Magnusson (Stockholm: Medströms, 2015)

Om planschverket Suecia antiqua et hodierna, dess tillkomst och betydelse för svensk historia. Boken är skriven tillsammans med konstvetaren Börje Magnusson. Läs mer

Versailles – slottet, parken, livet (Stockholm: Norstedts, 2013)

En heltäckande skildring av slottet Versailles före revolutionen. Boken behandlar byggnadshistorien, hovlivet och slottets sociologi. Läs mer

 

Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige (Stockholm: Atlantis, 2009)

Vad hade monarkin för funktion när kungen inte hade någon? En politisk och kulturell historia om den märkliga frihetstiden. Läs mer

 

Certamen equestre. Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld – Karl XI’s Carousel for his Contemporaries and for Posterity (Stockholm: Byggförlaget, 2005)

En kommenterad faksimilutgåva av ett av stormaktstidens förnämsta planschverk. Text på svenska och engelska. Läs mer

Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden (Eslöv: Symposion, 2000)

Min doktorsavhandling som handlar om nationell identitet och föreställningar om politikens mål under stormaktstiden och frihetstiden.

 

1766 års tryckfrihetsförordning – bakgrund och betydelse (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2015)

Inte en bok, men en kort introduktion till den svenska censurens historia och kampen för yttrandefrihet fram till den första tryckfrihetsförordningen 1766. Skriften kan laddas ned fritt exempelvis från Libris.

Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid. Redaktör tillsammans med Otfried Czaika & Pelle Snickars (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2014)

En samling studier om informationshantering i det förflutna, i samtiden och i framtiden. En annorlunda sorts jubileumsbok.

 

Organizing History. Studies in Honour of Jan Glete. Editor together with Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg & Orsi Husz (Lund: Nordic Academic Press, 2011)

En bok utgiven till minne av professor Jan Glete (1947–2009). Glete var en mångfacetterad forskare och en internationell auktoritet på marinhistoria. Volymen samlar bidrag från forskare från flera länder.

 

Information om mina övriga skrifter finns under fliken Publicerat.