Drömmen om stormakten: Erik Dahlberghs Sverige. Tillsammans med Börje Magnusson (Stockholm: Medströms, 2015). 304 s.

Åren 2011–2016 var jag ansvarig för Kungliga bibliotekets stora projekt att digitalisera allt bildmaterial som är bevarat från tillkomsten av Erik Dahlberghs stora topografiska planschverk Suecia antiqua et hodierna. Det rör sig om cirka 500 gravyrer i olika stadier av färdigställande och omkring 600 handteckningar, huvudsakligen på Kungliga biblioteket men även inkluderande ett trettiotal teckningar från Uppsala universitetsbibliotek. Arbetet resulterade i Suecia-basen där allt material är åtkomligt och fritt nedladdningsbart.

Under arbetet gjorde vi en hel del nya fynd och vi lärde oss en mängd saker som vi inte kände till sedan tidigare. Dessa nyvunna kunskaper ville jag gärna nyttiggöra i en publikation, men jag kände att ett sådan bok kunde inte skrivas med förbigående av Börje Magnusson, landets främsta expert på Dahlberghs teckningar. Han disputerade 1985 på en avhandling om detta material. I vår gemensamma bok skrev vi ungefär hälften var av kapitlen. Jag tog hand om de historiska och kontextuella delarna, Börje om de tekniska och konstvetenskapliga.

Det är framför allt tre saker vi velat åstadkomma med boken:

  • Att berätta hela historien om Suecian från ax till limpa, det vill säga från 1661 och fram till nutid.
  • Att presentera de nya fynd vi gjort och att rätta till en del missförstånd i tidigare forskning.
  • Att skapa en bättre förståelse för Erik Dahlbergh och hans gärning.

Framför allt det sista uppfattade vi som angeläget. Dahlberghs Suecia har fått oförtjänt dåligt rykte i historieskrivningen och det allmänna medvetandet. De som tror sig veta något om verket uttalar sig ofta förklenande och menar att det bara bestod av propagandamässiga överdrifter. Det finns förvisso en del märkligheter i somliga motiv, men hellre än att raljera över sådant som blivit fel bör man imponeras av hur mycket som faktiskt är korrekt – särskilt mot bakgrund av de extremt besvärliga tillkomstförhållandena. Varje gravyr har en egen historia att berätta och boken hade med lätthet kunnat göras dubbel så tjock.

Sagt om boken

När man läst Nordins och Magnussons vackra bok blir Erik Dahlberghs Sverigebild sannare och mer förståelig än vad som tidigare gjorts gällande. […] Bokens titel Drömmen om stormakten är därför mycket väl vald, ty det ju faktiskt vad bilderna i Suecia antiqua et hodierna på många sätt förmedlar. Finns det då något att invända mot Nordins och Magnussons bok? Nej, egentligen inte. Språket är, som framgått, ledigt och medryckande. Litteratur och källor är tillfredsställande redovisade, och det är lätt att orientera sig i boken.

Bo Lundström i Biblis, 75 (2016)

Börje Magnusson och Jonas Nordin har tillsammans skrivit en tilltalande och lättillgänglig bok om Suecia antiqua et hodierna. Tillsammans med det nyss avslutade arbetet med digitaliseringen av verket på Kungliga biblioteket framstår insatsen som betydelsefull för framtiden. […] Magnusson och Nordin hoppas […] skapa en förståelse för den tid Dahlbergh verkade i och att erbjuda ett antal nycklar för den som vill tränga in i hans bildvärld. Ur det perspektivet framstår Drömmen om stormakten som synnerligen lyckad.

Magnus Linnarsson i Karolinska förbundets årsbok 2016