Bortom bergen bor ock folk: Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige. Kungliga bibliotekets utställningskatalog, 163 (Stockholm: Kungliga biblioteket, 2016). 64 s.

När vi invigde Suecia-basen på Kungliga biblioteket i april 2016 så ordnade vi också en utställning som i korthet berättade historien om verket och där vi ställde ut delar av originalmaterialet. Förutom de handteckningar, gravyrer och böcker som fanns i Kungliga bibliotekets egna samlingar hade vi lånat in några gravyrplåtar i original från Nationalmuseum. Utställningen stod fram till januari 2017.

Särskilt roligt var det att kunna visa upp konstnärens Johan Thurfjells videoinstallation Tassemarken. Genom att frilägga och klippa ihop en mängd naturscenerier, den inramning som omger många av Suecians motiv, har han upphöjt bisak till huvudsak. Resultaten är en 13 minuter lång, suggestiv promenad genom ett imaginärt naturlandskap som leder fram till en överraskande slutpunkt.

I katalogen fick jag användning för en hel del material som jag skrivit till Drömmen om stormakten, men som inte rymdes där. De bägge böckerna kompletterar därför varandra, men den här lämpar sig särskilt för den som bara behöver en kort introduktion i ämnet.

Katalogen kan laddas ned och läsas i sin helhet via denna länk.