Om mig

Om mig

Foto: Magnus Bremmer.

Jag heter Jonas Nordin och är docent i historia och sedan oktober 2018 professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet. Fram till 2007 var jag verksam vid Stockholms universitet och 2007–2018 arbetade jag vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

Jag disputerade vid Stockholms universitet år 2000 på en avhandling om nationella och politiska identiteter i Sverige under stormaktstiden och frihetstiden. Därefter har jag skrivit flera böcker som ofta kombinerar politisk historia med kulturhistoriska perspektiv, inte sällan med kommunikationsanalytiska aspekter. Tonvikten i min forskning ligger på 1600- och 1700-talet, men mina historiska intressen är långt bredare än så. Jag menar att forskare bör bidra till att sprida kunskap och medverkar därför ofta i utåtriktade och folkbildande sammanhang. Min forskning och min publika verksamhet presenteras närmare under andra flikar på denna webbplats.

Jag är gift och har tre barn.

Presentation på Institutionen för kulturvetenskapers webbplats, Lunds universitet.

ORCID iD: 0000-0001-7220-9442