Intervju i Axess TV

Intervju i Axess TV

3 juli 2024 0 av Jonas Nordin

I maj 2023 utsågs den svenska tryckfrihetsförordningen från 1766 till världsminne av Unesco i Paris. I världsminnet ingår dels de lagförberedelser som bevaras på Riksarkivet, dels den omfattande samling av politiska pamfletter som blev det mest omedelbara resultatet och som bevaras på Kungliga biblioteket.

Själva ansökan till Unesco har jag själv skrivit på uppdrag av Svenska kommittén för världsminnesprogrammet och i en intervju i Axess TV berättar jag om tryckfrihetsförordningens bakgrund och resultat samt om processen att få den utnämnd till världsminne.

Intervjun kan ses både på Youtube och på Axess TV:s webbplats.

Jag har också behandlat 1766 års tryckfrihetsförordning i en mängd skrifter, bland annat i en kort utredning av dess bakgrund och betydelse (finns även på engelska här) och i en undersökning av dess mer omedelbara följder på tryckproduktionen i Sverige.