Ny bok om medeltida bokkultur

9 oktober 2022 0 av Jonas Nordin

Min senaste bok handlar om medeltida bok- och skriftkultur. I Kodex: Boken i medeltidens Sverige har jag varit redaktör och samarbetat med ett tjugotal framstående medeltidsforskare verksamma vid universitet, arkiv och bibliotek i Sverige och utlandet. Boken behandlar alla delar av den medeltida skriftkulturen från omkring år 1000 till och med boktryckarkonstens intåg framemot 1500-talet. Tanken är att den skall fungera som en handbok för forskare, studenter, arkivarier och bibliotekarier som intresserar sig för medeltida bok- och skriftkultur, men den kan även läsas av den som är intresserad av kulturhistoria i allmänhet.

Bland annat får man lära sig hur skriftkonsten utvecklades i Europa, hur det stod till med läskunnighet och skrivundervisning, hur böcker tillverkades och illustrerades, hur de lästes, användes och handlades med. Specifika genrer som lagböcker, profan litteratur och religiösa skrifter behandlas i särskilda kapitel och själv har jag skrivit om bibliotek och boksamlande under medeltiden.

Jungfru Maria läsande vid en bokpulpet. Altarskåp från Jonsbergs kyrka, Östergötland, tillskrivet Jan de Molder, Antwerpen, 1500-talets inledning. Statens historiska museer.

Dekoren på bokens pärmar är en lek med medeltida formspråk. Det var vanligt att förse större volymer med pärmbucklor i de fyra hörnen och mitt på pärmen. På så sätt bildades ett fempunktsmönster, som tycks ha blivit en schablon i hur man avbildade böcker – det är mycket vanligt med sådana fempunkts- och kryssmönster på bokbanden i medeltida konst.

 

 

 

Däremot användes inte ryggtitlar under medeltiden eftersom böcker i regel förvarades liggande eller stående med pärmen utåt. Om titeln alls angavs kunde den skrivas på en titelskylt som anbringades på fram- eller bakpärmen. Ryggtitlar blev vanliga först i början av 1600-talet.

Kodex är en första fristående del i en planerad svensk bokhistoria i tre volymer. De två följande delarna kommer att behandla perioden 1500–1800 respektive 1800–2000. Kodex är utgiven av föreningen Mediehistoriskt arkiv i Lund och kan köpas i nätbokhandeln eller läsas fritt som e-bok på nätet: https://doi.org/10.54292/b1vc20oock