Franska revolutionen, spelkort och den moderna bibliotekskatalogens födelse

2 oktober 2019 0 av Jonas Nordin

Jag har skrivit en essä om en spektakulär och underhållande del av den franska revolutionen. När kyrkans egendom nationaliserades på hösten 1789 hamnade en stor mängd kloster- och kyrkobibliotek i statens ägo. Dessa skulle nyttiggöras åt folket. Men hur gör man för att bringa reda i kanske 10 miljoner böcker? Utan bibliotekarier. Utan kataloger. Till och med utan katalogkort.

Man improviserar med det material man har: spelkort. Ambitionen var storslagen, resultatet ett misslyckande.

Essän kan läsas i Anekdot: det digitala bildningsmagasinet: https://anekdot.se/essa/biblioteksrevolutionen/

Flera exempel på den typ av spel-/katalogkort jag talar om kan ses i franska Bibliothèque nationales digitala Gallica-samlingar, exempelvis här. Därifrån kommer även ovanstående bilder.