En biografi om en bok

En biografi om en bok: Codex Upsaliensis B 68 från 1430. Redaktör tillsammans med Janken Myrdal (Stockholm: Vitterhetsakademien, 2020). 248 s.

Denna antologi är en bokhistorisk studie om en medeltida handskrift och dess levnadshistoria, från tillblivelsen till mitten av 1700-talet. Handskriften i fråga är en illustrerad medeltida avskrift av Magnus Erikssons landslag, men den är också och ett vittne från de tidsperioder som boken varit i omlopp. Antologin har som bakgrund ett seminarium som hölls 2017 på Uppsala universitetsbibliotek inom ramen för projektet ”Text till tiden! Medeltida texter i kontext – då och nu”. Nio författare ger här sina tolkningar av bokens öde utifrån filologiska, kodikologiska och bokhistoriska perspektiv. I en nyfilologisk tradition studeras boken som artefakt och vi förmedlar analyser av hur den har producerats, vilka som antas ligga bakom dess tillkomst samt av textens sociala sammanhang och dess fortlevnad.

Codex Upsaliensis B 68 är en av de rikast bildsatta handskrifterna från svensk medeltid. Det ickereligiösa bildmaterialet skildrar andra företeelser och idéer än de bildmotiv som återfinns i våra medeltida kyrkor och är därför ett viktigt komplement till kunskapen om svensk medeltidshistoria.

Bokens författare är Per Cullhed, Kaj Janzon, Eva Lindqvist Sandgren, Janken Myrdal, Anna Nilsén, Jonas Nordin, Eva Nyström, Per-Axel Wiktorsson och Patrik Åström.

Boken kan laddas ned fritt här.